Artikel
Titel Autor Quelle

Bäurer, M; Störmer, H; Gerthsen, D; Hoffmann, MJ

ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, 2010, Band 12, Heft 12, S. 1230-1234

Bechtle, S; Fett, T; Rizzi, G; Habelitz, S; Schneider, GA

JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, 2010, Band 3, Heft 4, S. 303-312

Bechtle, S; Fett, T; Rizzi, G; Habelitz, S; Klocke, A; Schneider, GA

BIOMATERIALS, 2010, Band 31, Heft 14, S. 4238-4247

Bechtle, S; Habelitz, S; Klocke, A; Fett, T; Schneider, GA

BIOMATERIALS, 2010, Band 31, Heft 2, S. 375-384

Eruenal, E; Eichel, RA; Koerbel, S; Elsaesser, C; Acker, J; Kungl, H; Hoffmann, MJ FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS, 2010, Band 3, Heft 1, S. 19-24

Picht, G; Kungl, H; Baeurer, M; Hoffmann, MJ

FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS, 2010, Band 3, Heft 1, S. 59-64
Schwind, T; Fuenfschilling, S; Kerscher, E; Lang, KH; Oberacker, R; Hoffmann, MJ; Fett, T ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, 2010, Band 12, Heft 9, S. 942-947
Fuenfschilling, S; Fett, T; Hoffmann, MJ; Oberacker, R; Oezcoban, H; Schneider, GA; Brenner, P; Gerthsen, D; Danzer, R JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 93, Heft 9, S. 2411-2414
Fuenfschilling, S; Fett, T; Oberacker, R; Hoffmann, MJ; Oezcoban, H; Jelitto, H; Schneider, GA; Kruzic, JJ JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 93, Heft 9, S. 2814-2821
Hinterstein, M; Schoenau, KA; Kling, J; Fuess, H; Knapp, M; Kungl, H; Hoffmann, MJ JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2010, Band 108, Heft 2, 24110
Schell, KG; Bucharsky, EC; Oberacker, R; Hoffman, MJ JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 93, Heft 6, S. 1540-1543
Acker, J; Kungl, H; Hoffman, MJ JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 93, Heft 5, S. 1270-1281.
Fuenfschilling, S; Fett, T; Gallops, SE; Kruzic, JJ; Oberacker, R; Hoffmann, MJ JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 30, Heft 6, S. 1229-1236
Kungl, H; Hoffmann, MJ JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 2010, Band 107, Heft 5, 054111
Bucharsky, EC; Schell, KG; Oberacker, R; Hoffmann, MJ JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY, 2010, Band 93, Heft 1, S. 111-114
Dietrich, B; Schell, G; Bucharsky, EC; Oberacker, R; Hoffmann, MJ; Schabel, W; Kind, M; Martin, H

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 2010, Band 53, Heft 1-3, S. 198-205

 

Bäurer, M; Shih, SJ; Bishop, C; Harmer, MP; Cockayne, D; Hoffmann, MJ
ACTA MATERIALIA, 2010, Band 58, Heft 1, S. 290-300